26.05 – dr Sylwia Urbańska :: Rewolucja płci?

Rewolucja płci? Migracyjne zmagania Polek i Polaków z wzorcami kobiecości i męskości Od kilku dekad, od kiedy drzwi dla masowych migracji kobiet z Polski otworzyły się szerzej, jesteśmy świadkami cichej, niewidzialnej, choć masowej rewolucji. Z jakimi granicami i nierównościami musiały zmierzyć się wyjeżdżające Polki? Jak zmieniało się ich spojrzenie na zapisane w kulturowych wzorcach kobiece i męskie role, tożsamości rodzinne, relacje między płciami i miejsce w społeczności? O jakich doświadczeniach, jakim językiem i czy podobnie mówią emigracyjne Polki? Jakie herstorie migracji i kulisy życia polskich rodzin zaczęły odsłaniać, kiedy znalazły się tam, poza granicami terytorialnymi i kulturowymi domu, wsi, miasta, państwa? Czego dowiadujemy się z nich o polskich i migracyjnych męskościach?

dr Sylwia Urbańska – socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bada przemiany rodzin i wzorców płci w globalnych procesach migracyjnych oraz w społecznościach wiejskich, przemiany współczesnych dyskursów wokół macierzyństwa. Jest autorką monografii “Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010” (seria Monografie FNP, 2016), opartej na badaniach polskich migrantek w Belgii; współredaktorką książki „Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – Metody – Zjawiska” (2010). Aktualnie prowadzi projekt badawczy – “(Nie)tradycyjni tradycyjni? Przemiany rodzin wiejskich z perspektywy kobiet po 1989” (NCN), gdzie analizuje doświadczenia zmiany społecznej w perspektywie kilku pokoleń kobiet z wiejskich społeczności na Podlasiu. A także analizy wzorców płci i religii w procesach migracji w projekcie „Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii” (wraz z dr K. Leszczyńską PI oraz dr K.Zielińską). Jej teksty można znaleźć m.in. w: Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka (2014), Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa (2013), Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty (2017).

Admin