23.03 Sławomir Sierakowski

Polska to europejski swing state, probierz możliwych zmian w politycznej dynamice nie tylko tej czesci kontynentu europejskiego. W czasach niepewnosci związanych z Brexitem to dziś jedyny kraj, w którym populiści z dużym prawdopodobienstwem mogą przegrać wybory. Podobnie jak 30 lat temu, gdy upadał komunizm, domino, ktore zmienilo bieg wielkiej historii, może zacząć się w Warszawie. Co trzeba zrobić, żeby tak się stało?

Sławomir Sierakowski jest polskim socjologiem i komentatorem politycznym. Jest założycielem i liderem Krytyki Politycznej, wschodnioeuropejskiego ruchu liberalnych intelektualistek i intelektualistów, artystek i artystów oraz aktywistow i aktywistów. Jest także dyrektorem Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie i prezesem Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, nadzorującym wydawnictwo oraz ośrodki kultury w Warszawie, Gdańsku, Cieszynie i Kijowie. Wspolpracuje z The International New York Times, Project Syndicate i publikuje artykuły w Financial Times i magazynie Die Zeit.

06.10 – dr hab Maciej Gduli – Neoautorytaryzm, czyli co nowego dzieje się w Polsce

Przemiany współczesnego życia politycznego – a zwłaszcza coraz powszechniejsza tendencja do odchodzenia od zasad liberalnej demokracji – skłaniają do refleksji zarówno nad anatomią jak i źródłami doświadczanych przez nas przemian. W ich interpretacjach wydają się przeważać głosy uwypuklające kres i kryzys dotychczasowych instytucji czy to węziej rozumianego świata politycznego np. demokracji przedstawicielskiej czy szerzej całego modelu społecznego opartego o rynek, wolną sferę publiczną i system wyborczej rywalizacji partyjnej.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie interpretacja oparta nie tyle na wykazywaniu kresu dotychczasowego modelu, ale analizie nowych warunków uprawiania polityki. Koncepcja neoautorytaryzmu wyrastająca z badań nad klasami społecznymi jest konkurencyjna wobec innych ujęć uwypuklając przemiany sfery publicznej związane z dominacją Internetu, nowe zasady rywalizacji politycznej, dowartościowanie dramatu politycznego i napięcia klasowe niesprowadzalne do wymiaru ekonomicznego.

26.05 – dr Sylwia Urbańska :: Rewolucja płci?

Rewolucja płci? Migracyjne zmagania Polek i Polaków z wzorcami kobiecości i męskości Od kilku dekad, od kiedy drzwi dla masowych migracji kobiet z Polski otworzyły się szerzej, jesteśmy świadkami cichej, niewidzialnej, choć masowej rewolucji. Z jakimi granicami i nierównościami musiały zmierzyć się wyjeżdżające Polki? Jak zmieniało się ich spojrzenie na zapisane w kulturowych wzorcach kobiece i męskie role, tożsamości rodzinne, relacje między płciami i miejsce w społeczności? O jakich doświadczeniach, jakim językiem i czy podobnie mówią emigracyjne Polki? Jakie herstorie migracji i kulisy życia polskich rodzin zaczęły odsłaniać, kiedy znalazły się tam, poza granicami terytorialnymi i kulturowymi domu, wsi, miasta, państwa? Czego dowiadujemy się z nich o polskich i migracyjnych męskościach?

dr Sylwia Urbańska – socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bada przemiany rodzin i wzorców płci w globalnych procesach migracyjnych oraz w społecznościach wiejskich, przemiany współczesnych dyskursów wokół macierzyństwa. Jest autorką monografii “Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010” (seria Monografie FNP, 2016), opartej na badaniach polskich migrantek w Belgii; współredaktorką książki „Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – Metody – Zjawiska” (2010). Aktualnie prowadzi projekt badawczy – “(Nie)tradycyjni tradycyjni? Przemiany rodzin wiejskich z perspektywy kobiet po 1989” (NCN), gdzie analizuje doświadczenia zmiany społecznej w perspektywie kilku pokoleń kobiet z wiejskich społeczności na Podlasiu. A także analizy wzorców płci i religii w procesach migracji w projekcie „Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii” (wraz z dr K. Leszczyńską PI oraz dr K.Zielińską). Jej teksty można znaleźć m.in. w: Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka (2014), Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa (2013), Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty (2017).

21.04 – Profesor Jan Tomasz Gross, „Czy Zagłada to jest 'ich’ czy 'nasza’ historia ?”

[Update: 17.04.2018]

Drogi studencie,
z powodu braku wolnych miejsc, zapisy zostały zamknięte.
Zapraszamy na kolejne wykłady.
Ekipa UTP.

 

Czy Zagłada jest częścią historii Polski i w jaki sposób należałoby to zjawisko w polskiej pamięci uwzględnić? Aktualna debata polityczno-społeczna w kraju i na świecie jest momentem szczególnym, w którym warto postawić pytanie o polską zbiorową świadomość i reakcję na jeden z najbardziej tragicznych aspektów naszej historii. Intelektualna praca nad przyswojeniem Zagłady się toczy, obecny dyskurs polityczny Polski stanowi specyficzną formę odpowiedzi na ten fenomen. Jak pracować z trudnymi aspektami przeszłości i jak wspólnie mówić o historii Polaków wobec Żydów i historii Żydów w Polsce? W jaki sposób szukać wspólnych narracji, wypracowywać platformę empatii, zrozumienia i solidarności oraz empatii z wykluczeniem i dyskryminacją? Jak tworzyć narracje mniejszościowe, zachowując i respektując pamięć o ofiarach i bohaterach w imię pluralistycznej, nie bazującej na wyparciu i zaprzeczeniu, przyszłości? 

27.01 – Pan Prof. Przemysław Czapliński

 

Drodzy Uczniowie i Studenci!

Uniwersytet Trzech Pokoleń – inicjatywa polonijna dla Polaków w Belgii – wkracza w tym roku akademickim już w 3. rok swojej działalności. I to jak! 

Na wykładzie 27 stycznia  (jak zawsze godz. 12, Dom Łódzki przy sq. Marie-Louise 2) gościć będziemy prof. Przemysława Czaplińskiego. 

Prof. P. Czapliński zajmuje się polską literaturą współczesną i krytyką literacką. Pracuje na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest autorem licznych książek, a szerzej znany jest z działalności publicystycznej. Debata nad obecną sytuacją polityczną w Polsce zawdzięcza mu cenny wkład przypominający o naszych korzeniach kulturowych i geopolitycznych na podstawie tego, jak przestawia to m.in. literatura. Zainteresowani  – a potencjalnie jesteśmy nimi my wszyscy, obywatele Polski, także Polonia – łatwo wynajdą w internecie m.in. wywiady z Czasu Kultury, Gazety Wyborczej i Polityki. Polecam! Są pasjonujące.

P. Czapliński na pewno opowie też o swojej najnowszej książce z 2016 . pt. Poruszona mapa, która odbiła się szerokim echem i jest często przywoływana przy próbach opisu współczesnej Polski.

W Brukseli 23 września na Uniwersytecie Trzech Pokoleń wysłuchamy wykładu: Odzyskać Kresy. Literacka mapa polskiej tożsamości zbiorowej . Więcej nie zdradzamy – serdecznie zapraszamy do Domu Łódzkiego! 

18.11 – Tylko gościnność wobec „Obcych” może nas uratować – Dr hab. Tomasz Kitliński

Drodzy Studenci i miłośnicy naszego Uniwersytetu.

Z przykrością zmuszeni jesteśmy oznajmić, że najbliższy wykład z udziałem prof. Kitlińskiego zaplanowany na 18 listopada zostaje odwołany. Powodem są kłopoty ze zdrowiem profesora. 

Prosimy o wybaczenie i wyrozumiałość.

Organizatorzy

Dr Tomasz Kitliński aktywnie uczestniczy w światowej debacie dotyczącej (nie)gościnności wobec uchodźczyń, uchodźców i mniejszości. Jego zdaniem gościnność wobec „Obcych” to podstawa demokracji. Badacz proponuje swego rodzaju bunt: wielki powrót do gościnności i jej interpretację w duchu Biblii („Kochaj obcą osobę”), Ewangelii (Jezus jako „przybysz”) oraz m.in. kultury japońskiej, filozofii Immanuela Kanta czy współczesnych myślicieli Jacques’a Derridy i Hélèny Cixous). Dr Kitliński skupia się na pytaniu: jak gościnnie przyjąć Przybyszki i Przybyszów? Pytaniu, które dotyczy nas wszystkich, bo wszyscy w każdej chwili możemy stać się „Obcymi”. Porozmawiajmy o tym na Uniwersytecie trzech Pokoleń w Brukseli – kulturowym tyglu Europy.

13.05 – Czy kobieta to człowiek – Prof. Monika Płatek

Prof. Monika Płatek – i wszystko wiadomo. Profesor na Wydziale Prawa UW – od lat łączy imponującą karierę naukową i publicystyczną, Jest karnistką, zajmuje się prawami człowieka, prawami kobiet, więziennictwem, kryminologią, psychologią społeczną, socjologią prawa, wykłada też na Gender Studies.

Jest założycielką (1994) i długoletnią prezeską Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Zasiadła także w radzie programowej fundacji Panoptykon. Była pełnomocniczką Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw ofiar przestępstw (2002–2006), a także ekspertką ds. prawnych komisji sejmowych, Open Society Institute i Rady Europy.

Głos Moniki Płatek brzmi nieustraszenie i donośnie i jest szczególnie ważny dziś, w (nie)ciekawych dla Polski czasach. Cieszymy się niezmiernie, że prof. Płatek przyjęła zaproszenie Uniwersytetu Trzech Pokoleń i 13 maja o godz. 12 – Lodzkie House Square Marie-Louise 2, 1000 Bruksela, spotka się z nami.

Tylko szczęście jest prawdziwym życiem.

Anna Kiejna: Skąd się wzięło twoje zainteresowanie Zuzanną Ginczanką?

Agata Araszkiewicz: Zuzanna Ginczanka była moją wczesną fascynacją poetycką. Zupełnie przypadkiem trafiłam na jej wiersze i stały się one dla mnie rodzajem życiowej przygody. Niezwykle utalentowana i niedoceniona poetka była autorką magnetyzujących wierszy, w których uderzała mnie wielka świeżość wizji świata, gdzie afirmacja przenikała się z traumą, a także bardzo śmiałe, nowoczesne, naraz emancypacyjne i zmysłowe refleksje na temat kobiecej kondycji.

Ginczanka była młodziutką twórczynią, a cechowała ją niezwykła odwaga, której nie znałam dotąd w poezji polskiej. Z tej fascynacji narodziła się moja pierwsza książka „Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki”, którą pisałam na seminarium profesor Marii Janion – a której wznowienie obecnie przygotowuję.

dr Agata Araszkiewicz – historyczka literatury, krytyczka sztuki, działaczka feministyczna. Jest liderką belgijskiego Kongresu Kobiet i organizacji Elles sans frontières asbl. Mieszka w Brukseli.

Continue reading

21 stycznia – Legendy o krwi

Na początek roku prawdziwy hit : zapraszamy na niekrwiste, za to arcyciekawe, konwersatorium z prof. Joanną Tokarską-Bakir, którego tematyka dotyczyć będzie m.in. jednej z książek badaczki pt. „Legendy o krwi. Antropologia przesądu”.

W programie: skąd się wzięły w Europie przesądy dotyczące Żydów; legendy o krwi a mordy rytualne; gdzie w Polsce wiara w przesądy wciąż (niestety) kwitnie. Oraz jak zwykle: dyskusje i inspiracje – do przemyślenia w 2017 r.

Sobota 21 styczeń 2017 @ 12:00 – 14:00
Lodzkie House Square Marie-Louise 2, 1000 Bruksela

12 listopada – Dr Agata Araszkiewicz

header-agata-araszkiewicz-12-11-2016Uniwersytet Trzech Pokoleń w Belgii (UTP) rozpoczyna nowy rok akademicki.  Wykłady odbędą się pod hasłem: Wielokulturowość, otwartość i różnorodność – wyzwania demokracji, a wśród mówców m.in. Andrzej Leder i Joanna Tokarska- Bakir.

Pierwszy wykład już 12 listopada w Domu Łódzkim (square Marie-Louise 2). Dr Agata Araszkiewicz przedstawi słuchaczom fascynującą postać poetki Zuzanny Ginczanki.

Zapisy: zapisy@uniwersytet.be (do dnia 11 listopada 2016 r.)


Anna Kiejna: Skąd się wzięło Twoje zainteresowanie Zuzanną Ginczanką?

Agata Araszkiewicz: Zuzanna Ginczanka była moją wczesną fascynacją poetycką. Zupełnie przypadkiem trafiłam na jej wiersze i stały się one dla mnie rodzajem życiowej przygody. Niezwykle utalentowana i niedoceniona poetka była autorką magnetyzujących wierszy, w których uderzała mnie wielka świeżość wizji świata, gdzie afirmacja przenikała się z traumą, a także bardzo śmiałe, nowoczesne, naraz emancypacyjne i zmysłowe refleksje na temat kobiecej kondycji.
Ginczanka była młodziutką twórczynią, a cechowała ją niezwykła odwaga, której nie znałam dotąd w poezji polskiej. Z tej fascynacji narodziła się moja pierwsza książka „Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki”, którą pisałam na seminarium profesor Marii Janion – a której obecnie przygotowuję wznowienie.

Continue reading