13.05 – Czy kobieta to człowiek – Prof. Monika Płatek

Prof. Monika Płatek – i wszystko wiadomo. Profesor na Wydziale Prawa UW – od lat łączy imponującą karierę naukową i publicystyczną, Jest karnistką, zajmuje się prawami człowieka, prawami kobiet, więziennictwem, kryminologią, psychologią społeczną, socjologią prawa, wykłada też na Gender Studies.

Jest założycielką (1994) i długoletnią prezeską Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Zasiadła także w radzie programowej fundacji Panoptykon. Była pełnomocniczką Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw ofiar przestępstw (2002–2006), a także ekspertką ds. prawnych komisji sejmowych, Open Society Institute i Rady Europy.

Głos Moniki Płatek brzmi nieustraszenie i donośnie i jest szczególnie ważny dziś, w (nie)ciekawych dla Polski czasach. Cieszymy się niezmiernie, że prof. Płatek przyjęła zaproszenie Uniwersytetu Trzech Pokoleń i 13 maja o godz. 12 – Lodzkie House Square Marie-Louise 2, 1000 Bruksela, spotka się z nami.

Admin