06.10 – dr hab Maciej Gduli – Neoautorytaryzm, czyli co nowego dzieje się w Polsce

Przemiany współczesnego życia politycznego – a zwłaszcza coraz powszechniejsza tendencja do odchodzenia od zasad liberalnej demokracji – skłaniają do refleksji zarówno nad anatomią jak i źródłami doświadczanych przez nas przemian. W ich interpretacjach wydają się przeważać głosy uwypuklające kres i kryzys dotychczasowych instytucji czy to węziej rozumianego świata politycznego np. demokracji przedstawicielskiej czy szerzej całego modelu społecznego opartego o rynek, wolną sferę publiczną i system wyborczej rywalizacji partyjnej.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie interpretacja oparta nie tyle na wykazywaniu kresu dotychczasowego modelu, ale analizie nowych warunków uprawiania polityki. Koncepcja neoautorytaryzmu wyrastająca z badań nad klasami społecznymi jest konkurencyjna wobec innych ujęć uwypuklając przemiany sfery publicznej związane z dominacją Internetu, nowe zasady rywalizacji politycznej, dowartościowanie dramatu politycznego i napięcia klasowe niesprowadzalne do wymiaru ekonomicznego.

Admin