Spotkanie z Szymonem Hołownią – 8 paździenika

banerW imieniu Brukselskiego Klubu Polek ASBL i Uniwersytetu Trzech Pokoleń (UTP) serdecznie zapraszamy na spotkanie z Szymonem Hołownią, znanym dziennikarzem, publicystą i prezenterem. Szymon Hołownia jest Autorem licznych książek na temat Kościoła, m.in „Kościół dla średnio zaawansowanych”, „Tabletki z krzyżykiem”, „Monopol na zbawienie”, „Bóg. Życie i twórczość”, „Last minute. 24h chrześcijaństwa na świecie”. Jest również założycielem dwóch fundacji (Kasisi i Dobra Fabryka) działających na rzecz pomocy w Afryce; o swojej działalności charytatywnej opowiada w wydanej ostatnio książce „Jak robić dobrze”. Continue reading

„Inna Rzeczpospolita jest możliwa”

jan_sowa-faceDr hab. Jan Sowa studiował polonistykę, psychologię i filozofię. Od 2006 r. doktor socjologii, od 2012 r. doktor habilitowany kulturoznawstwa. Zatrudniony w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor m.in. „Fantomowego ciała króla”. Najnowsza książka to „Inna Rzeczpospolita jest możliwa!”.

Z dr. hab. Janem Sową rozmawia dr Anna Kiejna – aktywistka środowisk kobiecych w Brukseli.

img_6673Anna Kiejna: Ostatnio głośno o panu w mediach, głównie za sprawą książki „Inna Rzeczpospolita jest możliwa!”, ale tak naprawdę jest pan naukowcem. Czym zajmuje się pan naukowo?
Jan Sowa: Interesują mnie przede wszystkim badania nad nowoczesnością, które uprawiam, łącząc refleksję socjologiczną, filozoficzną i kulturoznawczą. Zajmuję się więc nowoczesnością jako formacją społeczną, polityczną, estetyczną i kulturową oraz wewnętrzną dynamiką projektu nowoczesnego. W doktoracie (wydanym jako książka „Ciesz się, późny wnuku”) badałem modernizację polityczną – demokratyzację – w krajach postkolonialnych, a moja kolejna książka, „Fantomowe ciało króla”, to eksploracja procesów, które uruchamia nowoczesność, i procesów z nią związanych w obszarach peryferyjnych. Konkretnym przedmiotem analizy jest los I Rzeczpospolitej, jednak interesuje mnie ona jako przykład kraju peryferyjnego, który z trudem radzi sobie z nowoczesnością. Natomiast „Inna Rzeczpospolita jest możliwa!” to książka publicystyczna. Spina wątki i tematy, którymi zajmowałem się w pracy naukowej przez ostatnie 10 lat, i przedstawia je w syntetyczny, przystępny sposób. Continue reading

Etyka i polityka, czyli co filozofowie mają do powiedzenia politykom.

magdalenaSrodaProf. Dr hab. Magdalena Środa
Instytut Filozofii
Uniwersytet Warszawski

           

UTP_13.06.2015 (6)Bodaj to Pitagoras, jako pierwszy powiedział, że jedyną legitymizacją władzy powinna być mądrość i cnota. I powiedział to w czasach, gdy ta opinia była, podobnie jak dziś, ekskluzywna i niezrozumiała. A jednak temat związków moralności i polityki stale powraca jako ważki filozoficzny problem, choć patrząc się na niego z innej perspektywy, codziennej, jest to temat tym trudniejszy im częstsze i głośniejsze są deklaracje o przeprowadzanej „rewolucji moralnej”, „poszukiwaniu Prawdy” czy „przywracaniu narodowej godności”. Deklaracje, którymi wypełniona jest obecnie scena polityczna.

Jakie są związki moralności i polityki w obrębie filozofii politycznej? Myślę, że na przestrzeni historii filozofii powstały co najmniej trzy ich modele. Pierwszy z nich nazwiemy „polityką umoralnioną”, drugi „polityką amoralną”, trzeci „polityczną moralnością korporacyjną”. A na końcu – by uzyskać pozytywne praktyczne konkluzje – zajmiemy się politycznymi cnotami. Continue reading